Начин на действие

Начин на действие

Активните съставки на advantix®осигуряват синергистичен ефект1

1. Imidacloprid

Imidacloprid е нео-никотиноиден инсектицид, който се свързва с никотиновите рецептори на пост-синаптичните неврони. Това води първоначално до активация, а после до блокиране на пост-синаптичните рецептори, последвано от свръх възбудимост на нервната система и смърт на насекомите.2

imidacloprid

2. Permethrin

Permethrin е трето поколение синтетичен пиретроид и широко се използва в хуманната и ветеринарната медицина за контрол на бълхите, кърлежите, комарите и въшките. Той забавя или спира инактивацията на натриевите каналчета в нервите на насекомите. Permethrin е един от малкото противопаразитни продукти, който притежава свойствата да убива (акарициден и инсектициден) и отблъсква (репелентни свойства).3
Репелентен ефект, означава взаимодействие с възможностите на външните паразити да се прикачат и хранят. Спиране храненето на паразитите е важно, не само защото това елиминира дразненето свързано с ухапванията, но също и защото намалява риска от предаване на векторно-преносими заболявания при кучетата.

permethrin

 

Imidacloprid плюс permethrin осигурява синергистичен ефект в сравнение със самостоятелното им действие4

Синергистичен ефект на imidacloprid и permethrin:

  • Imidacloprid активира рецепторите и увеличава възбудимостта, както и честотата на импулсите.
  • Permethrin може да взаимодейства по-добре със съответните рецептори, тъй като повече натриеви каналчета са отворени.

 

Imidacloprid плюс permethrin осигурява синергистичен ефект в сравнение със самостоятелното им действие4

Синергистичен ефект на imidacloprid и permethrin:

  • Imidacloprid активира рецепторите и увеличава възбудимостта, както и честотата на импулсите.
  • Permethrin може да взаимодейства по-добре със съответните рецептори, тъй като повече натриеви каналчета са отворени.

В комбинация imidacloprid и permethrin блокират нервната система на паразитите, предизвиквайки невротоксична активност по-голяма от самостоятелното им действие, по-пълна и бърза парализа и смърт на артроподите.

 

In vitro демонстрация на синергистичния ефект на imidacloprid и permethrin

synergistic-activity

1. Methfessel C и Turberg A. Ин витро демонстрация на увеличената активност на комбинацията от imidacloprid и permethrin срещу артроподи. Suppl Comp Contin Educ Pract Vet 2003; 25(5A):11–14.

2. Krämer F и Mencke N. Биология и контрол на бълхите: Биология на котешката бълха, контрол и превенция с imidacloprid при дребни животни. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2001.

3. Blagburn BL. Permethrin, Тип I синтетичен пиретроид: История и характеристики. Suppl. Comp Cont Educ Vet Prac 2003; 25(5A):7–10.

4. Methfessel C, Turberg A. Ин витро демонстрация на повишената активност на комбинацията от imdacloprid и permethrin срещу артроподите. Suppl Comp Contin Educ Pract Vet 2003; 25(5A):11–14.