Заплахата за хората

Заплахата за хората

Множество CVBDs могат да причинят сериозни заболявания и при хората, особено Лаймската болест, Ерлихиозата, Петниста треска от Скалистите планини и хепатозоонозите.

Важни фактори във възникването и разпространението на CVBDs са увеличената урбанизация, както и близостта на хората с животните, заедно с промените в социалните и културни фактори, каквито са хранителните навици, отглеждането на животни, международната търговия и пътуване (в частност с животни или животински продукти).

Артроподите, в частност комарите, кърлежите и бълхите, са най-важните вектори на заболявания. Ето защо, предпазването на кучетата от тези и други паразити с advantix® може да помогне разпространението на CVBDs.

Научете повече на CVBD.org