Импринт

Публикувано от:

Bayer Animal Health GmbH
51368 Леверкузен
Германия

Телефон: +49 (0)214 30-1
Имейл: натиснете тук 

Редактирано от:

Байер България ЕООД
Представлявано от:
Г-н Габор Равицки
Управител на Байер България ЕООД

Байер България ЕООД
ул. Резбарска 5
1510 София, България
Тел: + 359 2 814 01 11
E-mail: bg-office@bayer.com

ЕИК 121258695
ИН по ЗДДС BG121258695
© Авторски права 2018