Как кучетата прихващат кърлежи

Как Вашето куче прихваща кърлежи

Кърлежите обитават различни райони и местообитания в природата, например високите треви и храстите около пътеките, на края на залесените райони, както и високите треви в парковете и градините.

Кърлежите изпълзяват нагоре, където чакат на върха на тревата или листото за потенциален гостоприемник, към който да се закачат.

Ако Вашето куче се отърка в растителността, където чака кърлежът, той ще се прикрепи към козината на кучето, преди да си проправи път до кожата.